Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 23 2017

malinysieskonczyly
rzeczy, które widzisz jako dziecko zostają z tobą na zawsze
— Daria Bignardi "Miłość, na jaką załugujesz"
malinysieskonczyly
Nie chcę powiedzieć, że przesadziłem w kwestii swoich uczuć. Byłem szczery. Przez cale życie szukamy kogoś, kto mógłby nas zrozumieć i nagle go znajdujemy. Tak mi się przytrafiło z tobą. Przykro mi.
— Jose Carlos Somoza - ' Przynęta '
Reposted fromwetryagain wetryagain viadivi divi

August 22 2017

malinysieskonczyly
Lubię, gdy jesteś wstawiona i mówisz, że chcesz zostać dziś moją żoną.
— Pezet
malinysieskonczyly
Bywają słowa, o których nawet się nam nie śniło, że zdołamy je wypowiedzieć. (...) Bywają odpowiedzi, o których nawet się nam nie śniło, że je usłyszymy.
— Josephine Hart
0268 1ebf

pancze:

To po co się kłocimy 😢

Reposted fromdivi divi vianaturalginger naturalginger

August 18 2017

malinysieskonczyly
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese
malinysieskonczyly
Czasem tak bywa, że ściany są, a domu nie ma.
— Dom
Reposted fromMerlinka Merlinka viaOkery Okery
malinysieskonczyly
Ludzie ranią tak mocno, jak ich kochasz.
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viaOkery Okery
7336 1a07 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaOkery Okery
malinysieskonczyly
Będziesz miała piękne życie kiedyś, będziesz gwiazdą na czyimś niebie.
— wróć.
Reposted fromgabunia gabunia viapleassure pleassure
malinysieskonczyly
malinysieskonczyly
Jeśli ktoś naprawdę kocha, nie musisz robić wszystkiego, by nie chciał odejść. On po prostu nie odejdzie.
malinysieskonczyly
(...) ludzi poznaje się dobrze dopiero wtedy, kiedy się z nimi raz porządnie pokłóciło. Dopiero potem można oceniać ich charaktery.
— Anne Frank
Reposted fromdygoty dygoty viabadblood badblood
malinysieskonczyly
9655 71b3 500

thyreoidectomia:

how I see myself in the future:

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viakeeplooking keeplooking
malinysieskonczyly
3682 b14b 500
Reposted fromkindofnightmare kindofnightmare viabadblood badblood

August 16 2017

8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

malinysieskonczyly
Po co nam pięćdziesiąt lat szczęścia, skoro możemy mieć romans w tramwaju i wysiąść na innych przystankach?

Największe miłości to te, których nigdy nie było.
— Ochocki, Vithren, "Wszystko co dobre już było, naucz się zdychać bez picia wódki i kopcenia fajek.", "Dworce bez ciebie"
Reposted fromvith vith viarock-sex-love rock-sex-love
malinysieskonczyly
0436 15cb 500
Ostatnia miłość pana Morgana(2013)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa vialikek likek
9248 349c
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viamarisette marisette
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl