Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2017

malinysieskonczyly

Nasze matki mając 27 lat były już zamężne i miały dziecko. Co ma dzisiejsza 27 latka? Kaca po imprezie, ciemne okulary i brak złudzeń. Chce harlequina a świat jej daje głównie pornhub.com. 

— pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viaalliwantisyou alliwantisyou
Zawiodłam się na Tobie tak bardzo, jak równie mocno w Ciebie wierzyłam.
— (via tez-mam-uczucia)
malinysieskonczyly
9180 580b
Reposted frommhsa mhsa viakittiesmama kittiesmama
5434 4515
Reposted fromsteak steak viaalliwantisyou alliwantisyou
malinysieskonczyly
9617 320a
Reposted fromsheismysin sheismysin viaalliwantisyou alliwantisyou
malinysieskonczyly
Wcale się nie pokłócili, ona po prostu po kilku tygodniach spojrzała trzeźwym okiem na to mieszkanie, którego się nie da posprzątać, na tego mężczyznę, którego się nie da ocalić (...)
I tyle. I spakowała się. I wyszła.
— M. Świetlicki
Reposted fromfindmyway findmyway vianaturalginger naturalginger
malinysieskonczyly
1507 99df
Reposted fromaammaazing aammaazing viaponurykosiarz ponurykosiarz
malinysieskonczyly

Nasze matki mając 27 lat były już zamężne i miały dziecko. Co ma dzisiejsza 27 latka? Kaca po imprezie, ciemne okulary i brak złudzeń. Chce harlequina a świat jej daje głównie pornhub.com. 

— pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viaalliwantisyou alliwantisyou
Zawiodłam się na Tobie tak bardzo, jak równie mocno w Ciebie wierzyłam.
— (via tez-mam-uczucia)
malinysieskonczyly
9180 580b
Reposted frommhsa mhsa viakittiesmama kittiesmama
5434 4515
Reposted fromsteak steak viaalliwantisyou alliwantisyou
malinysieskonczyly
9617 320a
Reposted fromsheismysin sheismysin viaalliwantisyou alliwantisyou
malinysieskonczyly
Wcale się nie pokłócili, ona po prostu po kilku tygodniach spojrzała trzeźwym okiem na to mieszkanie, którego się nie da posprzątać, na tego mężczyznę, którego się nie da ocalić (...)
I tyle. I spakowała się. I wyszła.
— M. Świetlicki
Reposted fromfindmyway findmyway vianaturalginger naturalginger
malinysieskonczyly

Nasze matki mając 27 lat były już zamężne i miały dziecko. Co ma dzisiejsza 27 latka? Kaca po imprezie, ciemne okulary i brak złudzeń. Chce harlequina a świat jej daje głównie pornhub.com. 

— pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viaalliwantisyou alliwantisyou
Zawiodłam się na Tobie tak bardzo, jak równie mocno w Ciebie wierzyłam.
— (via tez-mam-uczucia)
malinysieskonczyly
9180 580b
Reposted frommhsa mhsa viakittiesmama kittiesmama
5434 4515
Reposted fromsteak steak viaalliwantisyou alliwantisyou
malinysieskonczyly
9617 320a
Reposted fromsheismysin sheismysin viaalliwantisyou alliwantisyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl