Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2017

malinysieskonczyly
 A jak wygląda twoje szczęście? - pytam. 
(...)
- Zszywam to szczęście z powrotem do kupy - odpowiada z uśmiechem.
- Podarło się? - pytam.
- Kompletnie. Ale, wiesz, da się je uratować. Trzeba tylko użyć innych nitek - mówi.
- Może to też kwestia materiału - odpowiadam.
— Jakub Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromSabela Sabela viamakemewannadie makemewannadie
malinysieskonczyly
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."

July 07 2017

malinysieskonczyly

Ja kiedyś maluchem pojechałem do Hiszpanii i z powrotem. I pamiętam, że na końcu, w Granadzie, Hiszpan podszedł do malucha i spytał się:

- Ile to ma koni?

Ja mówię:

- 28.

- No co Ty? Ja w kosiarce mam 45. Ale ja bym się nigdy nie odważył kosiarką pojechać do Polski!”

— Pełna moc odwagi: Jacek Walkiewicz at TEDxCzwartekHillCinema https://www.youtube.com/watch?v=B6tVati7H3Y
Reposted fromxalchemic xalchemic viagabunia gabunia
malinysieskonczyly
Reposted fromdreamadream dreamadream viaCannonball Cannonball
malinysieskonczyly
Urodziłam się z ogromną potrzebą czułości i straszliwą potrzebą jej dawania.
— Audrey Hepburn
Reposted fromkarolajna karolajna viamiimi miimi
malinysieskonczyly
6861 4767 500
delucious

July 06 2017

malinysieskonczyly
potrzebuję wyjechać gdzieś gdzie jest powietrze którym można oddychać
malinysieskonczyly
Boję się, że kiedy będziemy od siebie na wyciągnięcie ręki, wszystko się zepsuje. Nie będę już dla ciebie świętem, tylko codziennością. Niezmiernie trudno zachwycać się codziennością.
— Małgorzata Gutowska-Adamczyk "Cukiernia Pod Amorem. Cieślakowie"

July 04 2017

3856 8fcd
Reposted fromicanread icanread viakochajmnie kochajmnie
malinysieskonczyly
3823 e1b7 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viakeeplooking keeplooking

July 03 2017

malinysieskonczyly
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
malinysieskonczyly
4869 8b35
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viabadblood badblood
malinysieskonczyly
Wiadomo, że najtrudniejsze rozstania to te, gdzie jest miłość. A jeszcze trudniej, kiedy zdajesz sobie sprawę, że kogoś kochasz, ale nie potrafisz z nim żyć.
— Maja Sablewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakittiesmama kittiesmama
malinysieskonczyly
7279 4a3d
Reposted fromtfu tfu viaponurykosiarz ponurykosiarz

July 02 2017

malinysieskonczyly
0560 cb04 500
Reposted fromstroschek stroschek viaponurykosiarz ponurykosiarz
malinysieskonczyly
kiedyś przyjdzie taki czas, że zatęsknimy za sobą oboje, ale nie będziemy mieli odwagi nawet ze sobą porozmawiać.
malinysieskonczyly
W pewnym momencie musisz zdać sobie sprawę, że pewne osoby mogą być w twoim sercu ale nie w twoim życiu, niestety.
malinysieskonczyly
malinysieskonczyly
8894 5bc1
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl