Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

malinysieskonczyly
4734 415a
Reposted frombylejaka bylejaka viaponurykosiarz ponurykosiarz
malinysieskonczyly
5967 225f 500
Reposted fromcaraseen caraseen viatojestpojebane2 tojestpojebane2

June 24 2017

malinysieskonczyly
5513 8068 500
Już wkrótce znów będzie pan mógł się uśmiechać
Reposted fromjankoza jankoza viahysterie hysterie
malinysieskonczyly
4520 b02f 500
Sławne postaci bez matury
Reposted fromjankoza jankoza viagket gket
malinysieskonczyly
Reposted fromFlau Flau viavol vol
malinysieskonczyly
8965 e03b
Reposted fromkuben kuben viashampain shampain
malinysieskonczyly
5194 8db0
Reposted fromgreensky greensky
malinysieskonczyly
5201 70f0
Reposted fromgreensky greensky
malinysieskonczyly
1853 6659 500
Dobranoc.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viahopelesslife hopelesslife
malinysieskonczyly
3123 b71d 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viagket gket
malinysieskonczyly

Gdybyś był, a nie bywał

Raz na jakiś czas

Byłabym wreszcie czyjaś

Nie bezpańska aż tak

— Hey
Reposted fromitwaslove itwaslove vianaturalginger naturalginger
malinysieskonczyly
Czasem mam wrażenie jakbym przegapiła coś jednorazowego, jakiś pociąg, który przyjeżdża raz w życiu, i wszyscy wsiedli do niego beze mnie.
— Zeruya Shalev
Reposted fromday11shadow day11shadow viafullmoon fullmoon
malinysieskonczyly
Czasem mam wrażenie jakbym przegapiła coś jednorazowego, jakiś pociąg, który przyjeżdża raz w życiu, i wszyscy wsiedli do niego beze mnie.
— Zeruya Shalev
Reposted fromday11shadow day11shadow viafullmoon fullmoon
malinysieskonczyly
1204 84c1 500
rainy day
Reposted fromcats cats viafullmoon fullmoon
malinysieskonczyly
2796 bd12
Reposted fromtfu tfu vialemurek lemurek
malinysieskonczyly
2806 e3e2
Reposted fromzciach zciach vialemurek lemurek

June 22 2017

malinysieskonczyly
2716 5e71
Reposted fromanaa anaa vianaturalginger naturalginger
3544 053b
Reposted fromhasitsclaws hasitsclaws viakeeplooking keeplooking
malinysieskonczyly
2261 87d5 500
Reposted fromtfu tfu viaponurykosiarz ponurykosiarz
malinysieskonczyly
8522 ad0f 500
Reposted fromovtza ovtza viaponurykosiarz ponurykosiarz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl