Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 25 2018

malinysieskonczyly
Nie trafiła mi się nigdy
(Choć nigdy nie mów nigdy)
Śliwka bez pestki 
Ale człowieka
Bez serca
Spotkałem
— Adam Ziemianin
Reposted fromhelven helven
malinysieskonczyly
Zaufanie buduje się latami, niszczy w sekundę i odzyskuje całą wieczność. 
— Rachel Abbott
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viakochajmnie kochajmnie
malinysieskonczyly
9801 678d 500
Reposted fromaammaazing aammaazing viabadblood badblood
malinysieskonczyly
malinysieskonczyly
1539 454a 500
Reposted fromliwaj liwaj via4777727772 4777727772

September 20 2018

malinysieskonczyly
3786 74ef
Reposted from4777727772 4777727772 viaalliwantisyou alliwantisyou
malinysieskonczyly
Dzieci? Jeśli z nim, to nawet teraz. Ślub? Jeśli z nim, może być nawet dzisiaj.
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate viaalliwantisyou alliwantisyou
malinysieskonczyly
Z kobietami po prostu tak jest. Wszystko, co przeżyły, pozostaje w nich na zawsze.
— Tomás Eloy Martínez

September 17 2018

malinysieskonczyly
2092 e415 500
<3
malinysieskonczyly
malinysieskonczyly

September 13 2018

malinysieskonczyly
malinysieskonczyly

W związkach chodzi o dużo więcej niż tylko o miłość.

— Coollen Hoover
malinysieskonczyly
4184 afd4
malinysieskonczyly
malinysieskonczyly
malinysieskonczyly
6464 5584 500
Aleksandra Steć - "Dotyk Twoich słów"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSurvivedGirl SurvivedGirl

September 08 2018

malinysieskonczyly
Nie możesz w Was zwątpić.
Nigdy!
Przy tej właściwej osobie każdy problem będzie jak skok przez kałuże.
Tylko nie zwątp.
Złap ją za rękę i skaczcie razem.
Na tym właśnie polega Miłość.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
malinysieskonczyly
Podaruj sobie spokojne sny, kubek dobrej kawy o poranku, kilka chwil szczęścia. Rozgrzesz się z drobnych grzeszków. Zapomnij o tym, co boli. Nie szukaj dawnych uniesień, słów, które dzisiaj nie mają znaczenia. Daj się porwać ulubionym dźwiękom muzyki. Niech łzy zmyją cierpienie. Podaruj sobie chwile z ludźmi, których kochasz. I książkę. Książkę też sobie podaruj. Przeczytaj, obejrzyj historię, która sprawi, że zadrży Ci serce. Zacznij kolejny dzień z przytupem.
— Gabriela Gargaś
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
malinysieskonczyly
5908 cb23
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl