Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2018

malinysieskonczyly
Blizny świadczą o tobie(...) Mówią, że jesteś silna i że przeżyłaś coś, co kogoś innego by zabiło. 
— Gena Showalter
malinysieskonczyly
5480 7a33 500
Reposted fromtowo85 towo85 viaSurvivedGirl SurvivedGirl
malinysieskonczyly
7051 b26c 500
Kraków, ul. Opolska. Wczoraj.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viabadblood badblood
malinysieskonczyly
Wchodzimy w relacje z kimś, kto nas fascynuje i takie związki dobrze działają - dopóki nie zdamy sobie sprawy, że to nie jest miłość, tylko obsesja. Ale nie ma niczego dziwnego w tym, że młodą dziewczynę uwodzą odważne słowa, wrażenie, że jest w centrum czyjegoś świata. Od stuleci wybieramy nieodpowiednich mężczyzn, kiedy ci właściwi są tuż obok.
— Carey Mulligan w magazynie "Uroda życia", lipiec 2015
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabadblood badblood
malinysieskonczyly
5908 cb23
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viabadblood badblood
malinysieskonczyly
Uwielbiam gdy ktoś kończy swoje historie słowami: "wezmę Cie tam kiedyś".
malinysieskonczyly
Prawdziwa miłość bywa tylko wtedy, gdy masz kogoś, z kim możesz przegadać całą noc, aż do białego rana.
— James Patterson
Reposted fromxalchemic xalchemic viaohhhfuckitt ohhhfuckitt
malinysieskonczyly
9411 5d98
Reposted fromShini Shini viaohhhfuckitt ohhhfuckitt

July 05 2018

malinysieskonczyly
Ożenić się w wieku 20 lat to jak wyjść z imprezy o 21:30. No chyba, że wychodzi się z imprezy z najwspanialszą kobietą na świecie, to czemu by nie.
— Tumblr
malinysieskonczyly
1637 7a45
Reposted fromcrazydunky crazydunky viaSurvivedGirl SurvivedGirl
malinysieskonczyly
Jesteś taka młoda, a już gorzko smakujesz.
— Plagiat 199
Reposted fromnivea nivea viabadblood badblood
malinysieskonczyly
6832 cf30 500
Reposted fromjossie jossie via4777727772 4777727772

July 01 2018

malinysieskonczyly
5657 ac1f 500
Rupi Kaur - Słońce i jej kwiaty.
Reposted fromnutt nutt viatobecontinued tobecontinued
malinysieskonczyly
4452 b424
Maleńkie krokodylki <3
malinysieskonczyly
7276 67ec 500
malinysieskonczyly

handa: Dubrovnik, a photo from Dubrovacko-Neretvanska

malinysieskonczyly
6710 3bc1 500
Reposted fromdontforgot dontforgot vianaturalginger naturalginger
malinysieskonczyly
malinysieskonczyly
Nigdy nie jesteśmy tak bardzo bezbronni wobec cierpienia jak wtedy, gdy kochamy.
— Z. Freud (ukradzione z Cyniczny romantyzm po godzinach)
Reposted fromaletodelio aletodelio via4777727772 4777727772
malinysieskonczyly
9833 ac69 500
Reposted from4777727772 4777727772
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl