Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

malinysieskonczyly
6119 e5fa
Reposted fromkaiee kaiee viakeeplooking keeplooking
Każdy człowiek zasługuje na pełną uwagę drugiego człowieka. Miłość nie jest zajęciem na pół etatu
— Erich Segal
(via blogfeather)
malinysieskonczyly
A kiedy ona cię kochać przes­ta­nie, zo­baczysz noc w środ­ku dnia, czar­ne niebo za­miast gwiazd, zo­baczysz wszys­tko to sa­mo, co ja. 
— Edward Stachura
Reposted frompensieve pensieve vianaturalginger naturalginger
malinysieskonczyly
Czas weryfikuje. W pewnym momencie budzimy się ze snu i dostrzegamy, że dla kogoś nie mieliśmy znaczenia. Kwiaty wtedy więdną – jak serca.
— Kaja Kowalewska / Siedem grzechów głuchych
malinysieskonczyly
0766 9bfd
Reposted fromExplorers Explorers vianaturalginger naturalginger

April 23 2017

malinysieskonczyly
Ludzie demolują życie innym ludziom, ale tylko dlatego, że są przez nich zapraszani i wpuszczani 
— Jakub Żulczyk
malinysieskonczyly
4988 cf6b
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakeeplooking keeplooking
malinysieskonczyly
Facet ma stymulować. Sprawiać, że się czerwienisz. Zapewniać rozrywkę intelektualną. Podkręcać atmosferę, nie zgadzać się z Tobą, rzucać Ci wyzwania. Ma słuchać uważnie i dać Ci się wypowiedzieć. Ma Cię rozśmieszać i sprawiać, żebyś czuła się ważna. 
— do zapamiętania
Reposted fromolewka olewka viatojestpojebane2 tojestpojebane2
malinysieskonczyly
7812 f21a 500
Reposted fromznikajac znikajac viaxannabelle xannabelle
malinysieskonczyly

April 21 2017

malinysieskonczyly
7967 c440
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon vianaturalginger naturalginger
malinysieskonczyly

Po jakimś czasie człowiek przyzwyczaja się, zapomina i nawet nie czuje, że zimno, bo zapomniał, co to jest ciepło.

— William Faulkner - "Dzikie palmy"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viabadblood badblood
malinysieskonczyly
Tyle coś dla nas jest warte, ile jesteśmy w stanie dla tego poświęcić.
— Ks. Wojciech Węgrzyniak
Reposted fromyourtitle yourtitle vianaturalginger naturalginger
malinysieskonczyly
Są rzeczy, których kobieta nie chce się domyślać.
— usłyszane
malinysieskonczyly
malinysieskonczyly
malinysieskonczyly
malinysieskonczyly

April 16 2017

malinysieskonczyly
1236 c8c7 500
Reposted fromlittlefool littlefool viabadblood badblood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl