Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2017

malinysieskonczyly
malinysieskonczyly
3845 ee5f
Reposted fromkyte kyte viakochajmnie kochajmnie
malinysieskonczyly
Jedną z najstarszych ludzkich potrzeb jest mieć kogoś, kto zastanawia się, gdzie jesteśmy, kiedy nie wracamy wieczorem do domu.
— Margaret Mead
Reposted fromlovvie lovvie vianaturalginger naturalginger
malinysieskonczyly
Są takie słowa, które repostujesz po raz n-ty, wiedząc, że pojawiały się na Twojej zupie wielokrotnie, a i tak wywołują wciąż te same emocje.
malinysieskonczyly
Żadne z nas nie jest szczęśliwe ale żadne z nas nie chce odejść więc dalej niszczymy się nawzajem, nazywając to miłością.
Reposted fromorchis orchis viakochajmnie kochajmnie
malinysieskonczyly
malinysieskonczyly
malinysieskonczyly
Ernest Hemingway, laureat literackiego Nobla, siedział pewnego dnia w knajpie wśród przyjaciół. Z rozmowy o literaturze wywiązał się zakład – 10 dolarów dla tego, kto napisze najkrótszą smutną historię. Hemingway naskrobał coś szybko na serwetce. Sześć słów (po przetłumaczeniu wyszło mi siedem), dzięki którym wygrał:

„Do sprzedania: dziecięce buciki, nigdy nie używane.”
— Paweł Tkaczyk, "Niedziela narracjonistów: najkrótsza smutna opowieść", paweltkaczyk.com, 07.04.13
malinysieskonczyly
- Bukowski "Miłość to piekielny pies"

May 22 2017

5251 337f 500
Reposted fromidiod idiod viaponurykosiarz ponurykosiarz
malinysieskonczyly
0388 f478

May 21 2017

malinysieskonczyly
3496 8e3d 500
Reposted fromtfu tfu viaponurykosiarz ponurykosiarz
malinysieskonczyly
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny.
Reposted frommefir mefir vianaturalginger naturalginger
malinysieskonczyly
6560 922d
Reposted fromlllm lllm viaponurykosiarz ponurykosiarz
malinysieskonczyly
malinysieskonczyly
2998 2049
Reposted fromtfu tfu viaponurykosiarz ponurykosiarz
5322 eee2 500

Hong Kon color blocking, Justyna Zduńczyk

malinysieskonczyly
7668 afc9 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viaSurvivedGirl SurvivedGirl
malinysieskonczyly
- Dobry jesteś w łóżku?
- Oczywiście, przynoszę croissanty i świeżo zaparzoną kawę.
— P. Adamczyk
malinysieskonczyly

"W partnerze seksualnym najbardziej cenię miłość."

Agnieszka Osiecka

Reposted fromUndomiel Undomiel viamakemewannadie makemewannadie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl