Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 02 2018

malinysieskonczyly
Nie czekaj na wzajemność
telefon i róże gdy ciebie nie chcą nie piszcz nie szlochaj najważniejsze przecież, że ty kogoś kochasz czy wiesz że łzy się śmieją, kiedy są za duże
— Ks. Jan Twardowski
malinysieskonczyly
malinysieskonczyly
7699 d9d6 500
Reposted fromhare hare viagorzkiewspomnienia gorzkiewspomnienia
malinysieskonczyly
2380 639f
malinysieskonczyly
Pewnego dnia zatrzymasz się i powiesz: cholera, jak ta dziewczyna mnie kochała.
malinysieskonczyly
7241 3628 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viapiotroski piotroski

November 01 2018

malinysieskonczyly
1177 2b88
Reposted fromumorusana umorusana viaSurvivedGirl SurvivedGirl
malinysieskonczyly
9285 ad7e 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viatfu tfu
malinysieskonczyly
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn viabadblood badblood

October 16 2018

malinysieskonczyly
4280 c2c1 500
Reposted fromoll oll viamiimi miimi
malinysieskonczyly
malinysieskonczyly
Kobiety z klasą odrzucają mentalność stadną. Nie robią czegoś tylko dlatego, że tak postępują inni. Mają swoje standardy i unikają sytuacji, w których ludzie łamią zasady. Wiedzą, że sposób bycia bardzo wiele mówi o człowieku i chcą zainspirować innych, by starali się zachować dobre maniery.
— Jennifer L. Scott, "Szkoła wdzięku Madame Chic"
malinysieskonczyly


cute alien
malinysieskonczyly
3519 6776
Reposted fromiammistake iammistake viatobecontinued tobecontinued
malinysieskonczyly
Nie lubię mężczyzn, za którymi wlecze się dymiący ślad zapłakanych kobiet
— Wystan Hugh Auden

October 14 2018

malinysieskonczyly
malinysieskonczyly
malinysieskonczyly
Pozwoliłem jej odejść,
ponieważ wiedziałem, że stać ją na kogoś lepszego,
a teraz, kiedy jej nie ma,
zastanawiam się,
czy nie trzeba było
samemu stać się kimś lepszym.
— Atticus - "Miała dzikie serce"
malinysieskonczyly
Już mnie zniszczył. Nie zepsuł, lecz zniszczył. Coś zepsutego można naprawić. Zniszczonego nie.
— Jodi Ellen Malpas
malinysieskonczyly
3303 1894 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl